INTRANET

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
alumni-28-3

ชื่อ-นามสกุล :

นางสาวพรนรินทร์ อาดนนท์ลา

ชื่อเล่น :

รินทร์

(ศิษย์เก่าโรงเรียนผู้ช่วยทันตแพทย์ รุ่น 32/2547)
ปัจจุบันเป็นพยาบาลวิชาชีพประจำหน่วยวิสัญญีวิทยา
โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

จุดเริ่มต้นของการมาสมัครเรียนโรงเรียนผู้ช่วยทันตแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล
จบชั้นมัธยมจากโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต จังหวัดกาญจนบุรี และได้มาศึกษาต่อที่โรงเรียนผู้ช่วยทันตแพทย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ตั้งใจเข้ามาเรียนที่นี่เพราะเรียน 1 ปี แล้วมีงานรองรับ ระหว่างที่เรียนได้รับโอกาส จาก ศ.เกียรติคุณ ทพ.ณัฐเมศร์ วงศ์สิริฉัตร ฝึกงานหลังเลิกเรียนทำให้มีทุนการศึกษาในการเล่าเรียนจนจบ การเรียนในระยะเวลา 1 ปี เนื้อหาค่อนข้างแน่น ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เครียดและกดดันพอสมควร เพื่อนเป็นส่วนสำคัญในการเรียนอย่างมาก เราช่วยกันเรียน คอยช่วยเหลือกันตลอด หัวเราะ เสียน้ำตากันก็เยอะ และที่ประทับใจคือรุ่นพี่ผู้ช่วยที่คอยสอน ให้กำลังใจเวลาท้อแท้ เมื่อเรียนจบก็ได้ทำงานตามที่หวังไว้ เริ่มทำงานที่คลินิกศัลยศาสตร์ช่องใบหน้าและขากรรไกร ทำงานได้ประมาณ 3 ปี ก็ได้มีโอกาส ฝึกเป็นผู้ช่วยวิสัญญี ได้ทำงานที่ไม่เคยทำ ต้องเรียนรู้ใหม่ประมาณ 1 ปี

จากนั้นพี่วิลาวัลย์ ฉันทรางกูล วิสัญญีพยาบาลหัวหน้าหน่วยวิสัญญีวิทยาและพี่ยุวดี เมฆสุวรรณ พยาบาลหัวหน้าห้องผ่าตัด ได้สอบถามว่าอยากเรียนพยาบาลไหม ? จึงเป็นจุดเริ่มต้นของ วิชาชีพพยาบาล ค่ะ

การสอบเข้าเรียนพยาบาลตาม “โครงการพัฒนาผู้ช่วยพยาบาล” เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.00 และต้องสอบใช้เกณฑ์เดียวกับน้องๆ ที่จบมัธยมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งเป็นสิ่งที่ยากสำหรับเรา ใช้เวลาสอบ 2 ปี เมื่อสอบผ่านแล้ว ได้รับการสนับสนุนจาก ศ.คลินิก ดร.นพ.ทพ.ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ เกี่ยวกับการศึกษาในคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และได้ลาศึกษาเป็นระยะเวลา 4 ปี ขณะศึกษาได้รับทุนการศึกษาจาก ศ.คลินิก ดร.ทพญ.ธีรลักษณ์ สุทธเสถียร ,ศ.คลินิก พญ.เบญจมาศ อภิพันธุ์ และ ผศ. บุญจิรา อนุกูล ตลอดการศึกษา เมื่อจบการศึกษา ได้กลับมาปฏิบัติงานที่หน่วยวิสัญญีวิทยา ประมาณ 1 ปี และได้ลาศึกษาเฉพาะทาง วิสัญญีพยาบาลอีก 1 ปี ปัจจุบันทำงานเป็นวิสัญญีพยาบาล ในหน่วยวิสัญญีวิทยา ค่ะ

อยากขอบคุณโรงเรียนผู้ช่วยทันตแพทย์ที่เป็นก้าวแรกและเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี ที่ช่วยให้ตนเองมีอาชีพสามารถมีรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัว และได้ต่อยอดวิชาความรู้ ได้มีโอกาสเรียน วิสัญญีพยาบาล แต่ถึงหน้าที่จะเปลี่ยนจากผู้ช่วยทันตแพทย์ไปเป็นวิสัญญีพยาบาล ก็มีจุดมุ่งหมายเดิมคือการทำให้ผู้ป่วยหรือผู้รับบริการได้รับบริการที่ปลอดภัยและได้มาตรฐาน ขอบคุณเพื่อนๆ พี่ๆ ผู้ช่วยทันตแพทย์ที่ช่วยเหลือมาตลอดจนถึงปัจจุบัน ขอบคุณทุกท่านที่ให้โอกาส รวมถึงคนไม่ได้ได้เอ่ยนามด้วยค่ะ

 

ผลงานหรือรางวัลที่ได้รับ
การทำงานตั้งแต่ผู้ช่วยทันตแพทย์จนถึงวิสัญญีพยาบาลทำให้ได้ดูแลผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาทางทันตกรรมภายใต้การระงับความรู้สึกแบบทั่วไป และได้เห็นปัญหาในการดูแลผู้ป่วยในการใช้ถุงบรรจุสารคัดหลั่งจากกระเพาะอาหาร ได้พบว่าถุงสำหรับบรรจุสารคัดหลั่งจากกระเพาะอาหารที่ประยุกต์ใช้จากถุงที่มีในหน่วยงานเกิดปัญหาการรั่วซึม ดึงรั้ง ทำให้สารคัดหลั่งปนเปื้อนต่อผู้ป่วยและสิ่งแวดล้อม จึงนำมาสู่การทำนวัตกรรม ถุงบรรจุสารคัดหลั่งจากกระเพาะอาหาร ที่สามารถใช้ดูแลผู้ป่วยที่ได้มาตรฐาน ปลอดภัยทั้งผู้ป่วยและผู้ปฎิบัติงาน และยังป้องกันการปนเปื้อนต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย ทำให้ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร ได้รับรางวัลชนะเลิศประเภทนวัตกรรม