INTRANET

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
56

ชื่อ-นามสกุล :

อ. ทพ.ภาณุพล คุณะสารพันธ์

ชื่อเล่น :

คิม

คติประจำใจ : “ถือประโยชน์ส่วนตนเป็นที่สอง” และ “Teamwork is the power”

สถานที่ทำงาน :
พฤษภาคม 2559 – ตุลาคม 2560 : โรงพยาบาลรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์
พฤศจิกายน 2560 – ปัจจุบัน: ภาควิชาทันตกรรมทั่วไปขั้นสูง คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

 

อยากให้คุณหมอช่วยเล่าถึงเหตุการณ์ที่ประทับใจที่ตอนทำงานที่โรงพยาบาลชุมชน สัก 1 เคสค่ะ

ความประทับใจจากการรักษาผู้ป่วยมีมากมายครับ มากที่สุดคงเป็นรอยยิ้มของผู้ป่วยภายหลังจากการรักษาเสร็จ ไม่ว่าจะเป็นการรักษาระยะสั้น หรือระยะยาว เคสที่จำได้จนถึงตอนนี้คือ ตอนเรียนจบใหม่ๆ เคยมีผู้ป่วยอยู่ 1 คน ไม่มารักษาคลองรากฟันต่อเนื่อง เมื่อเสร็จสิ้นการรักษาจะมีการเก็บค่าใช้จ่ายครั้งเดียว ทำให้ทางโรงพยาบาลแจ้งว่าอาจก่อหนี้เสียให้กับโรงพยาบาลได้ หลังจากวันนั้น ได้มีโอกาสโทรศัพท์ไปสอบถามคนไข้ เมื่อได้ฟังคนไข้พูดถึงเรื่องปัญหาครอบครัวจากการเป็นเสาหลักของครอบครัว ปัญหาการเดินทาง และปัญหาค่าใช้จ่ายต่างๆ ก็ทำให้ชะงักขึ้นมา หลังจากวันนั้น ทำให้มุมมองที่เรามองคนไข้เปลี่ยนไป อยากเข้าใจผู้ป่วยมากขึ้น และมองงานของเราให้กว้างขึ้น มากกว่าฟันเพียงแค่ตำแหน่งเดียว รวมถึงอยากปรับความต้องการของผู้ป่วย กับความรู้ทางวิชาการ และปัจจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้องเช่น ค่าใช้จ่ายของโรงพยาบาล ให้สอดคล้องกันมากกว่านี้

 

อยากให้คุณหมอช่วยเล่าถึงเหตุการณ์ที่ประทับใจที่คณะทันตแพทยศาสตร์ สัก 1 เคสค่ะ

เมื่อกลับมาอยู่ที่คณะทันตแพทยศาสตร์ ด้วยบทบาทหน้าที่ของอาจารย์ ทำให้ได้ทำการรักษาคนไข้ทั้งทางตรง คือรักษาด้วยตนเอง และควบคุมดูแลนักศึกษาทันตแพทย์ปฏิบัติงาน สิ่งที่ประทับใจทุกครั้ง คือเมื่อ คนไข้มีความสุขกับการรักษา ไม่ว่าของตัวเอง หรือของนักศึกษาทันตแพทย์ที่ปฏิบัติงาน รวมไปถึงการช่วยเหลือกันของเพื่อนอาจารย์ภายในคณะฯ อีกสิ่งหนึ่งที่ประทับใจและอยากไปอีกถ้าสถานการณ์ COVID-19 ดีขึ้นคือ การออกหน่วยทันตกรรมพระราชทาน เพื่อให้บริการประชาชนในพื้นที่ห่างไกล การไปปรากฏตัวของหน่วยฯ แม้ว่าจะเป็นแค่ระยะเวลาอันสั้น แต่เชื่อว่า ทำให้คุณภาพชีวิตของผู้ที่ได้มารับการรักษา ดีขึ้น ไม่มากก็น้อย เมื่อนำสองสิ่งมาผนวกกัน จะมีกิจกรรม กิจกรรมหนึ่งที่ประทับใจเป็นพิเศษ คือ “มหิดลร่วมใจ สานสายใย นำน้ำใจสู่ชุมชน” ซึ่งได้เข้าร่วมตั้งแต่สมัยเรียน จบแล้วได้ไปในฐานะทันตแพทย์ และได้มาเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการในปีหลังๆ

 

แผนหรือโครงการที่จะทำต่อไปในอนาคต

ปัจจุบัน กำลังจะไปศึกษาต่อที่ Trinity College Dublin ประเทศไอร์แลนด์ ในสาขา Special care dentistry ซึ่งเป็นสาขาที่ค่อนข้างใหม่สำหรับประเทศไทย คาดหวังว่า ตัวเองจะทำผลงานได้ดี ได้รับความรู้และประสบการณ์ กลับมาใช้ในการเรียนการสอนที่คณะฯ รวมถึงในการดูแลคนไข้กลุ่มนี้ต่อไปในอนาคตครับ

 

สุดท้ายมีอะไรอยากจะฝากบอกท่านผู้อ่านบ้างคะ

อยากฝากให้ผู้อ่านทุกท่าน ไม่ว่าจะเป็นบุคลากรทางทันตกรรมหรือประชาชนทั่วไป ดูแลตัวเองให้ดีในช่วงโรคระบาดนี้ครับ ขอให้ทุกท่านปลอดโรคปลอดภัยครับ