INTRANET

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
สอบงานวิจัย เรื่อง “ผลของนมเปรี้ยวต่อไบโอฟิล์มของเชื้อ เสตร็ปโตคอคคัสมิวแทนและการสูญเสีย แร่ธาตุในชั้นเคลือบฟัน: การวิจัยในห้องปฏิบัติการ” โดยทันตแพทย์หญิงรวงข้าว พิมลศรี

สอบงานวิจัย เรื่อง “ผลของนมเปรี้ยวต่อไบโอฟิล์มของเชื้อ เสตร็ปโตคอคคัสมิวแทนและการสูญเสีย แร่ธาตุในชั้นเคลือบฟัน: การวิจัยในห้องปฏิบัติการ” โดยทันตแพทย์หญิงรวงข้าว พิมลศรี

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : งานบริหารการศึกษาหลังปริญญา

 

วันเวลาที่สอบ : 30 พฤษภาคม 2567
เวลา 09.00 – 12.00 น.

สถานที่ : ณ ห้องบรรยาย B10 ชั้น 7
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา

ลงข่าว ณ วันที่ 20 พฤษภาคม 2567