เว็บไซต์เก่า

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
สอบโครงร่างงานวิจัย เรื่อง ชีวนิเวศจุลชีพในช่องปากในผู้ป่วยโรคไต ระยะสุดท้ายที่มีและไม่มีภาวะ กล้ามเนื้ออ่อนแรง โดย ทันตแพทย์หญิงวรรัก ชูวานิช

สอบโครงร่างงานวิจัย เรื่อง ชีวนิเวศจุลชีพในช่องปากในผู้ป่วยโรคไต ระยะสุดท้ายที่มีและไม่มีภาวะ กล้ามเนื้ออ่อนแรง โดย ทันตแพทย์หญิงวรรัก ชูวานิช

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : งานบริหารการศึกษาหลังปริญญา

 

วันเวลาที่สอบ : 25 มีนาคม 2567
เวลา 09.00 – 10.30 น.

สถานที่ : ณ ห้องบรรยาย B5 ชั้น 7
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา

ลงข่าว ณ วันที่ 22 มีนาคม 2567