เว็บไซต์เก่า

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Thesis Defense Examination Research Entitled “Comparison of Four Different Dental Implant Removal Techniques in Terms of The Weight and Volume of Bone Loss” Presented by Mr. Nuthaphat Chittavoravanich

Thesis Defense Examination Research Entitled “Comparison of Four Different Dental Implant Removal Techniques in Terms of The Weight and Volume of Bone Loss” Presented by Mr. Nuthaphat Chittavoravanich

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : งานบริหารการศึกษาหลังปริญญา

 

วันเวลาที่สอบ : 18 เมษายน 2567
เวลา 13.00 – 14.30 น.

 

สถานที่ : ณ ห้องประชุม B6 ชั้น 7
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา

ลงข่าว ณ วันที่ 18 มีนาคม 2567