เว็บไซต์เก่า

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Thesis Defense Examination Research Entitled “Mechanical Properties of Lemongrass Essential Oil Incorporated Tissue Conditioner” Presented by Miss Naphisa Ganokwalai

Thesis Defense Examination Research Entitled “Mechanical Properties of Lemongrass Essential Oil Incorporated Tissue Conditioner” Presented by Miss Naphisa Ganokwalai

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : งานบริหารการศึกษาหลังปริญญา

 

วันเวลาที่สอบ : 27 มีนาคม 2567
เวลา 13.00 – 16.00 น.

 

สถานที่ : ณ ห้องประชุม A6 ชั้น 7
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา

ลงข่าว ณ วันที่ 14 มีนาคม 2567