เว็บไซต์เก่า

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Thesis Defense Examination Research Entitled “Comparison of Dimensional Accuracy of 3D Printing Model for Clear Aligner Among Various Orientation Types and Hollow Types” Presented by Mr. Nathaset Tongkitcharoen

Thesis Defense Examination Research Entitled “Comparison of Dimensional Accuracy of 3D Printing Model for Clear Aligner Among Various Orientation Types and Hollow Types” Presented by Mr. Nathaset Tongkitcharoen

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : งานบริหารการศึกษาหลังปริญญา

 

วันเวลาที่สอบ : 27 มีนาคม 2567
เวลา 14.00 – 15.30 น.

สถานที่ : ณ ห้องประชุม B3 ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา

ลงข่าว ณ วันที่ 12 มีนาคม 2567