เว็บไซต์เก่า

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
สอบงานวิจัย เรื่อง “การศึกษาการนอนกัดฟันในผู้ป่วยไทยที่เป็นโรคหยุดหายใจขณะหลับจากการอุดกั้น” โดย ทันตแพทย์หญิงนุสบา ก้าวงามพาณิชย์

สอบงานวิจัย เรื่อง “การศึกษาการนอนกัดฟันในผู้ป่วยไทยที่เป็นโรคหยุดหายใจขณะหลับจากการอุดกั้น” โดย ทันตแพทย์หญิงนุสบา ก้าวงามพาณิชย์

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : งานบริหารการศึกษาหลังปริญญา

 

วันเวลาที่สอบ : 13 มีนาคม 2567
เวลา 10.00 – 12.00 น.

สถานที่ : ณ ห้องประชุม A7 ชั้น 7
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา

ลงข่าว ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567