เว็บไซต์เก่า

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
สอบงานวิจัย เรื่อง “การศึกษาเปรียบเทียบความแม่นยำ ของภาพถ่ายใบหน้าสามมิติจากเครื่องสแกนใบหน้าในผู้ป่วยที่มีความสัมพันธ์ผิดปกติของกระดูกขากรรโกรและใบหน้า” โดย ทันตแพทย์หญิงณิชกุล ตั้งทวีสุข

สอบงานวิจัย เรื่อง “การศึกษาเปรียบเทียบความแม่นยำ ของภาพถ่ายใบหน้าสามมิติจากเครื่องสแกนใบหน้าในผู้ป่วยที่มีความสัมพันธ์ผิดปกติของกระดูกขากรรโกรและใบหน้า” โดย ทันตแพทย์หญิงณิชกุล ตั้งทวีสุข

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : งานบริหารการศึกษาหลังปริญญา

 

วันเวลาที่สอบ : 22 กุมภาพันธ์ 2567
เวลา 08.00 – 09.00 น.

สถานที่ : ณ ห้องประชุมภาควิชาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล
ชั้น 13 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา

ลงข่าว ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567