เว็บไซต์เก่า

สอบวิทยานิพนธ์ เรื่อง “ความสัมพันธ์ของภาวะปากแห้ง ต่อสภาวะปริทันต์ในผู้สูงอายุที่ได้รับ การรักษาโรคปริทันต์ ระยะประคับประคอง” โดย ทันตแพทย์หญิงพาศิริ ตั้งสำเริงวงศ์

สอบวิทยานิพนธ์ เรื่อง “ความสัมพันธ์ของภาวะปากแห้ง ต่อสภาวะปริทันต์ในผู้สูงอายุที่ได้รับ การรักษาโรคปริทันต์ ระยะประคับประคอง” โดย ทันตแพทย์หญิงพาศิริ ตั้งสำเริงวงศ์

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : งานบริหารการศึกษาหลังปริญญา

 

วันเวลาที่สอบ : 10 พฤศจิกายน 2566

เวลา 09.00 – 12.00 น.

สถานที่ : ณ ห้องประชุม B9 ชั้น 7

อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา

ลงข่าว ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566