เว็บไซต์เก่า

Thesis Defense Examination Research Entitled “The Accuracy of The Automatic Airway Segmentation of The Upper Airway Analysis Using Cone Beam Computed Tomography” Presented by Mrs. Saba Fahham

Thesis Defense Examination Research Entitled “The Accuracy of The Automatic Airway Segmentation of The Upper Airway Analysis Using Cone Beam Computed Tomography” Presented by Mrs. Saba Fahham

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : งานบริหารการศึกษาหลังปริญญา

 

วันเวลาที่สอบ : 3 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09:00 – 11:00 น.
สถานที่ : ณ ห้องประชุมคลินิกรังสีวิทยาช่องปากและใบหน้าขากรรไกร ชั้น 3
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา

ลงข่าว ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2566