เว็บไซต์เก่า

Thesis Defense Examination Research Entitled “Effects of Nanosilver Fluoride on Remineralization of Artificial Enamel Caries in Primary Teeth: An In Vitro Study” Presented by Miss Yuwapa Cheevarungnapakul

Thesis Defense Examination Research Entitled “Effects of Nanosilver Fluoride on Remineralization of Artificial Enamel Caries in Primary Teeth: An In Vitro Study” Presented by Miss Yuwapa Cheevarungnapakul

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : งานบริหารการศึกษาหลังปริญญา

 

วันเวลาที่สอบ : 1 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.00 – 16.00 น.
สถานที่ : ณ ห้องประชุม B11 ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา‌

ลงข่าว ณ วันที่ 24 ตุลาคม 2566