เว็บไซต์เก่า

สอบวิทยานิพนธ์ เรื่อง “ผลของน้ำยาบ้วนปากฆ่าเชื้อต่อความแข็งแรงพันธะดึงระดับจุลภาคของสารยึดติดระบบเซลฟ์เอทช์กับเนื้อฟัน” โดย ทันตแพทย์หญิงณิชยา ส่งวัฒนา

สอบวิทยานิพนธ์ เรื่อง “ผลของน้ำยาบ้วนปากฆ่าเชื้อต่อความแข็งแรงพันธะดึงระดับจุลภาคของสารยึดติดระบบเซลฟ์เอทช์กับเนื้อฟัน” โดย ทันตแพทย์หญิงณิชยา ส่งวัฒนา

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : งานบริหารการศึกษาหลังปริญญา

 

วันเวลาที่สอบ : 26 ตุลาคม 2566
เวลา 08.30 – 10.00 น.

ออนไลน์ผ่านทางระบบ Zoom Meeting
Meeting ID: 886 6379 5595
Password: addt

ลงข่าว ณ วันที่ 18 ตุลาคม 2566