เว็บไซต์เก่า

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
สอบงานวิจัย เรื่อง “การจำแนกรอยวิการใต้สันกระดูกผนัง 3 ด้านด้วยการเรียนรู้เชิงลึกโดยโครงข่ายประสาท แบบคอนโวลูชันจากภาพรังสี ในปาก” โดย ทันตแพทย์หญิงกานต์ธีรา พิรุณสาร

สอบงานวิจัย เรื่อง “การจำแนกรอยวิการใต้สันกระดูกผนัง 3 ด้านด้วยการเรียนรู้เชิงลึกโดยโครงข่ายประสาท แบบคอนโวลูชันจากภาพรังสี ในปาก” โดย ทันตแพทย์หญิงกานต์ธีรา พิรุณสาร

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : งานบริหารการศึกษาหลังปริญญา

 

วันเวลาที่สอบ : 25 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00 – 10.30 น.
สถานที่ : ณ ห้องประชุม B13 ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา

ลงข่าว ณ วันที่ 10 ตุลาคม 2566