เว็บไซต์เก่า

สอบงานวิจัย เรื่อง “การจำแนกรอยวิการใต้สันกระดูกผนัง 3 ด้านด้วยการเรียนรู้เชิงลึกโดยโครงข่ายประสาท แบบคอนโวลูชันจากภาพรังสี ในปาก” โดย ทันตแพทย์หญิงกานต์ธีรา พิรุณสาร

สอบงานวิจัย เรื่อง “การจำแนกรอยวิการใต้สันกระดูกผนัง 3 ด้านด้วยการเรียนรู้เชิงลึกโดยโครงข่ายประสาท แบบคอนโวลูชันจากภาพรังสี ในปาก” โดย ทันตแพทย์หญิงกานต์ธีรา พิรุณสาร

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : งานบริหารการศึกษาหลังปริญญา

 

วันเวลาที่สอบ : 25 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00 – 10.30 น.
สถานที่ : ณ ห้องประชุม B13 ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา

ลงข่าว ณ วันที่ 10 ตุลาคม 2566