เว็บไซต์เก่า

Thesis Proposal Examination Research Entitled “Investigation of Hotspot Mutations of Cancer-Associated Genes and Proteins Expression in Odontogenic Tumors” Presented by Miss Jintana Pankam

Thesis Proposal Examination Research Entitled “Investigation of Hotspot Mutations of Cancer-Associated Genes and Proteins Expression in Odontogenic Tumors” Presented by Miss Jintana Pankam

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : งานบริหารการศึกษาหลังปริญญา

 

วันเวลาที่สอบ : 25 ตุลาคม 2566 เวลา 13.00 – 16.00 น.
สถานที่ : ณ ห้องประชุม B8 ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา

ลงข่าว ณ วันที่ 10 ตุลาคม 2566