เว็บไซต์เก่า

Thesis Defense Examination Research Entitled “Anatomical Variations of Infraorbital Foramen: A Retrospective Cone-Beam Computed Tomography Evaluation” Presented by Mr. Sai Kham Twi

Thesis Defense Examination Research Entitled “Anatomical Variations of Infraorbital Foramen: A Retrospective Cone-Beam Computed Tomography Evaluation” Presented by Mr. Sai Kham Twi

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : งานบริหารการศึกษาหลังปริญญา

 

วันเวลาที่สอบ : 25 กันยายน 2566
เวลา 13.00 – 15.00 น.

 

สถานที่ : ณ ห้องประชุม B8 ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา