เว็บไซต์เก่า

Thesis Defense Examination Research Entitled “Effects of Thickness and Material on Mechanical Behavior of A Direct 3D Printed Retainer” Presented by Miss Patamaporn Bunjerdjin

Thesis Defense Examination Research Entitled “Effects of Thickness and Material on Mechanical Behavior of A Direct 3D Printed Retainer” Presented by Miss Patamaporn Bunjerdjin

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : งานบริหารการศึกษาหลังปริญญา

 

วันเวลาที่สอบ : 14 กันยายน 2566 เวลา 09.30 – 11.00 น.
สถานที่ : ณ ห้องประชุม B6 ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา‌

ลงข่าว ณ วันที่ 12 กันยายน 2566