เว็บไซต์เก่า

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Thesis Defense Examination Research Entitled “Effects of Thickness and Material on Mechanical Behavior of A Direct 3D Printed Retainer” Presented by Miss Patamaporn Bunjerdjin

Thesis Defense Examination Research Entitled “Effects of Thickness and Material on Mechanical Behavior of A Direct 3D Printed Retainer” Presented by Miss Patamaporn Bunjerdjin

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : งานบริหารการศึกษาหลังปริญญา

 

วันเวลาที่สอบ : 14 กันยายน 2566 เวลา 09.30 – 11.00 น.
สถานที่ : ณ ห้องประชุม B6 ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา‌

ลงข่าว ณ วันที่ 12 กันยายน 2566