เว็บไซต์เก่า

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
สอบงานวิจัย เรื่อง “ประสิทธิภาพของการให้บริการข้อความผ่านแพลตฟอร์มสื่อสังคมบันเทิงต่อการปฏิบัติดูแลสุขภาพช่องปากเด็ก: การวิจัยเชิงทดลองแบบสุ่มและมีกลุ่มควบคุม” โดย ทันตแพทย์หญิงกิติวดี ชุณหวรากรณ์

สอบงานวิจัย เรื่อง “ประสิทธิภาพของการให้บริการข้อความผ่านแพลตฟอร์มสื่อสังคมบันเทิงต่อการปฏิบัติดูแลสุขภาพช่องปากเด็ก: การวิจัยเชิงทดลองแบบสุ่มและมีกลุ่มควบคุม” โดย ทันตแพทย์หญิงกิติวดี ชุณหวรากรณ์

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : งานบริหารการศึกษาหลังปริญญา

 

วันเวลาที่สอบ : 9 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00-12.00 น.

 

Join Cisco Webex Meetings

Meeting ID: 577 480 818

Pasword: –

ลงข่าววันที่ 26 กรกฎาคม 2566