เว็บไซต์เก่า

หน่วยบริการสุขภาพ โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีแพทย์ออกตรวจ วันจันทร์ – วันศุกร์ (เวลา 09.00 – 11.00 น. และ เวลา 12.00 – 14.00 น.) ณ หน่วยบริการสุขภาพ ชั้น 11

หน่วยบริการสุขภาพ โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีแพทย์ออกตรวจ วันจันทร์ – วันศุกร์ (เวลา 09.00 – 11.00 น. และ เวลา 12.00 – 14.00 น.) ณ หน่วยบริการสุขภาพ ชั้น 11

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล