เว็บไซต์เก่า

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เปิดให้บริการผู้ป่วยทั่วไป ระบบค่าตอบแทน ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เปิดให้บริการผู้ป่วยทั่วไป ระบบค่าตอบแทน ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล