เว็บไซต์เก่า

คลินิกทันตกรรมประดิษฐ์ (ระบบบริการ) เริ่มเปิดทำการ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565

คลินิกทันตกรรมประดิษฐ์ (ระบบบริการ) เริ่มเปิดทำการ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : คลินิกทันตกรรมประดิษฐ์

ติดต่อสอบถาม
Line ID :@prosthdtmu
โทรศัพท์ : 02 – 200 -7575