เว็บไซต์เก่า

ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ตั้งแต่ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 เปิดให้บริการทางทันตกรรมปกติ

ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ตั้งแต่ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 เปิดให้บริการทางทันตกรรมปกติ