เว็บไซต์เก่า

รับสมัครทันตแพทย์โครงการ Internship ของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน 8 อัตรา

รับสมัครทันตแพทย์โครงการ Internship ของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน 8 อัตรา

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

สอบถามเพิ่มเติมติดต่อ :
โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ โทร. 02-200-7777 ต่อ 1003
โรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร โทร. 02-849-6600 ต่อ 2062