เว็บไซต์เก่า

ประกาศโรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้บริการทางทันตกรรม ตั้งแต่วันที่ 1 – 16 พฤษภาคม 2564

ประกาศโรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้บริการทางทันตกรรม ตั้งแต่วันที่ 1 – 16 พฤษภาคม 2564

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล