เว็บไซต์เก่า

ประกาศ โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ประกาศ โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

สอบถามหรือติดตามข้อมูลการให้บริการทางทันตกรรม ได้ที่

เบอร์โทรศัพท์ : 02-200-7777 กด 0 (ในเวลาราชการ)
Line official account : @498zuhce
Facebook page : https://www.facebook.com/DTMUdentalhospital

 

ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์การควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)