เว็บไซต์เก่า

ขอเชิญชวนเป็นอาสาสมัคร ในการแก้ไขปัญหาเหงือกสีคล้ำบริเวณฟันหน้าบน ในโครงการวิจัย เรื่อง การเปรียบเทียบการกำจัดสารสีจับเหงือกระหว่างการใช้ศัลยกรรมไฟฟ้าและหัวกรอเซรามิค

ขอเชิญชวนเป็นอาสาสมัคร ในการแก้ไขปัญหาเหงือกสีคล้ำบริเวณฟันหน้าบน ในโครงการวิจัย เรื่อง การเปรียบเทียบการกำจัดสารสีจับเหงือกระหว่างการใช้ศัลยกรรมไฟฟ้าและหัวกรอเซรามิค

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : ภาควิชาเวชศาสตร์ช่องปากและปริทันตวิทยา