เว็บไซต์เก่า

หน่วยคลังผู้ป่วย เปิดให้บริการนอกเวลาราชการ ในวันจันทร์ วันอังคาร วันพฤหัสบดี วันศุกร์ เวลา 16.30 – 19.30 น. ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

หน่วยคลังผู้ป่วย เปิดให้บริการนอกเวลาราชการ ในวันจันทร์ วันอังคาร วันพฤหัสบดี วันศุกร์ เวลา 16.30 – 19.30 น. ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล