เว็บไซต์เก่า

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
หน่วยคลังผู้ป่วย เปิดให้บริการนอกเวลาราชการ ในวันจันทร์ วันอังคาร วันพฤหัสบดี วันศุกร์ เวลา 16.30 – 19.30 น. ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

หน่วยคลังผู้ป่วย เปิดให้บริการนอกเวลาราชการ ในวันจันทร์ วันอังคาร วันพฤหัสบดี วันศุกร์ เวลา 16.30 – 19.30 น. ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล