INTRANET

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาคณะทันตแพทยศาสร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 40 “อ่างแก้วเกมส์” ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม – 9 มิถุนายน 2567 คว้าเหรียญรางวัล 12 เหรียญทอง 17 เหรียญเงิน 10 เหรียญทองแดง รวมทั้งสิ้น 39 เหรียญ

ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาคณะทันตแพทยศาสร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 40 “อ่างแก้วเกมส์” ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม – 9 มิถุนายน 2567 คว้าเหรียญรางวัล 12 เหรียญทอง 17 เหรียญเงิน 10 เหรียญทองแดง รวมทั้งสิ้น 39 เหรียญ

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : หน่วยสวัสดิการและสิทธิประโยชน์

ลงข่าว ณ วันที่ 2 กรกฎาคม 2567