เว็บไซต์เก่า

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
DT’s Life Talk 2024 ครั้งที่ 2 “ทรัพยากรมนุษย์ เป็นสิ่งที่มีค่าที่สุดเสมอไม่ว่าจะทำอะไร” ทันตแพทย์ปรีชา กังพิทักษ์กุล

DT’s Life Talk 2024 ครั้งที่ 2 “ทรัพยากรมนุษย์ เป็นสิ่งที่มีค่าที่สุดเสมอไม่ว่าจะทำอะไร” ทันตแพทย์ปรีชา กังพิทักษ์กุล

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : งานกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษา

ลงข่าว ณ วันที่ 3 เมษายน 2567