เว็บไซต์เก่า

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
ขอเชิญคณาจารย์และบุคลากร เตรียมตัวพบกิจกรรมการแสดงวิสัยทัศน์ ของผู้ประสงค์ดำรงตำแหน่งคณบดี วาระปี 2568-2571

ขอเชิญคณาจารย์และบุคลากร เตรียมตัวพบกิจกรรมการแสดงวิสัยทัศน์ ของผู้ประสงค์ดำรงตำแหน่งคณบดี วาระปี 2568-2571

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : สภาอาจารย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

วันเวลาที่เริ่มงาน : 10 เมษายน 2567
เวลา 13.00 – 15.00 น.

สถานที่ : ณ ห้องประชุมเทพรัตนทันตกิจสโมสร ชั้น 4
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา (ส่วนหลัง)

ลงข่าว ณ วันที่ 26 มีนาคม 2567