เว็บไซต์เก่า

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
ภาควิชาทันตกรรมชุมชน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ยินดีนำเสนอ ชุดสื่อ “ร้อนใน ไม่ต้องร้อนใจ” ตอนที่ 3: แผลร้อนในต้องไปหาหมอเมื่อไหร่นะ?

ภาควิชาทันตกรรมชุมชน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ยินดีนำเสนอ ชุดสื่อ “ร้อนใน ไม่ต้องร้อนใจ” ตอนที่ 3: แผลร้อนในต้องไปหาหมอเมื่อไหร่นะ?

เนื่องวันสุขภาพช่องปากโลก 20 มีนาคม 🦷🪥
ภาควิชาทันตกรรมชุมชน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ยินดีนำเสนอ

❤️ชุดสื่อ “ร้อนใน ไม่ต้องร้อนใจ”
ตอนที่ 3: แผลร้อนในต้องไปหาหมอเมื่อไหร่นะ? ❤️

#วันสุขภาพช่องปากโลก #AHappyMouthIsAHappyBody
#WOHDTH2024MUDENT
#WOHD24 #WOHDTH2024

 

จัดทำโดย
กชพรรณ ชีวรัฐพัฒน์,
กัญญ์พิดา เมฆะอำนวยชัย,
ชนัญชิดา ธารพุฒ,
ชัญญา กมลเดชเดชา,
ณัฐนรี ชีพบริสุทธิกุล,
ธนัญชรัชต์ นิธิกัญจนานุภาพ,
ธริดา พิทยศิริ,
ธวัลวลัย พ่วงเอี่ยม

 

อาจารย์ที่ปรึกษา
อ. ทพ.ดุลยพงษ์ รุ่งเรืองระยับกุล
อาจารย์ประจำสาขาเวชศาสตร์ช่องปาก
อ. ดร.ทพญ. รักษณัณน์ การเวกปัญญาวงศ์
อาจารย์ประจำภาควิชาทันตกรรมชุมชน

ลงข่าว ณ วันที่ 22 มีนาคม 2567