เว็บไซต์เก่า

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
ขอเรียนเชิญ ท่านผู้บริหาร หัวหน้าภาควิชา คณาจารย์ประจำภาควิชา อาจารย์ที่ปรึกษา เข้าร่วม งานปัจฉิมนิเทศนักศึกษาทันตแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2566

ขอเรียนเชิญ ท่านผู้บริหาร หัวหน้าภาควิชา คณาจารย์ประจำภาควิชา อาจารย์ที่ปรึกษา เข้าร่วม งานปัจฉิมนิเทศนักศึกษาทันตแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2566

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : หน่วยกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์

 

วันเวลาที่เริ่มงาน :
10 เมษายน 2567 เวลา 08.00 – 12.00 น.
11 เมษายน 2567 เวลา 08.30 – 16.00 น.

 

สถานที่ : ณ ห้องประชุมเทพรัตนทันตกิจสโมสร ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา

ลงข่าว ณ วันที่ 18 มีนาคม 2567