เว็บไซต์เก่า

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
หนุนอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ‘มหาวิทยาลัยมหิดล’ พร้อมพัฒนาแหล่งเรียนรู้

หนุนอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ‘มหาวิทยาลัยมหิดล’ พร้อมพัฒนาแหล่งเรียนรู้

ข่าวได้รับการเผยแพร่ ทางสื่อมวลชน ดังนี้

 

แนวหน้าออนไลน์ 25-2-67 :
 https://www.naewna.com/likesara/789302

หนังสือพิมพ์แนวหน้า 27-2-67 หน้า 7 :
https://op.mahidol.ac.th/ga/wp-content/uploads/twitter/news-2024-2-27-1.pdf


ขอขอบคุณ คุณฐิติรัตน์ เดชพรหม
นักประชาสัมพันธ์ (ชำนาญการ)
งานสื่อสารองค์กร กองบริหารงานทั่วไป สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
ที่ให้ความอนุเคราะห์ในการสัมภาษณ์ และเขียนข่าวลงสื่อมวลชน

ลงข่าว ณ วันที่ 5 มีนาคม 2567