เว็บไซต์เก่า

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
ขอเชิญนักศึกษาในระดับปริญญาตรีและหลังปริญญา ส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมประกวดในโครงการประกวดผลงานวิจัยของนักศึกษา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2567

ขอเชิญนักศึกษาในระดับปริญญาตรีและหลังปริญญา ส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมประกวดในโครงการประกวดผลงานวิจัยของนักศึกษา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2567

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : งานบริหารการศึกษาหลังปริญญา

 

สมัครหรือดูรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ :
https://sites.google.com/mahidol.edu/src2024

ลงข่าว ณ วันที่ 4 มีนาคม 2567