เว็บไซต์เก่า

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
ช่องทางการรับความคิดเห็น สภาอาจารย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ช่องทางการรับความคิดเห็น สภาอาจารย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : สภาอาจารย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

ช่องทางที่ 1 : กล่องรับความคิดเห็น
สภาอาจารย์ ตั้งอยู่ ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ ชั้น 1
(ข้างกล่องรับฟังความคิดเห็นคณบดี)

 

ช่องทางที่ 2 : ส่งความคิดเห็นหรือเรื่องร้องเรียน ทางออนไลน์
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd6cE4OzH5GS1uXNCqi_jmlcKrKcZGQMp5NbKg1wNHpoJimBA/viewform

 

ช่องทางที่ 3 : ทาง E-MAIL dtmu.senate2020@gmail.com

ลงข่าว ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567