เว็บไซต์เก่า

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
รับสมัครเข้าศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ วิชาเอกวิทยาเอ็นโดดอนต์ (หลักสูตรนานาชาติ) ปีการศึกษา 2567 (รอบที่ 2)

รับสมัครเข้าศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ วิชาเอกวิทยาเอ็นโดดอนต์ (หลักสูตรนานาชาติ) ปีการศึกษา 2567 (รอบที่ 2)

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : งานบริหารการศึกษาหลังปริญญา

เปิดรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 31 มีนาคม 2567

สมัครผ่านระบบ Online Admission ได้ที่ : https://graduate.mahidol.ac.th/admission-apply/

รายละเอียดเพิ่มเติม : https://dt.mahidol.ac.th/master-of-science-program-in-dentistry-major-in-endodontics/

ลงข่าว ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567