เว็บไซต์เก่า

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
ร่วมประกวดภาพถ่ายและ Short Clip ที่สื่อถึงการสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน 17 SDGs ในรั้วมหาวิทยาลัยมหิดล

ร่วมประกวดภาพถ่ายและ Short Clip ที่สื่อถึงการสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน 17 SDGs ในรั้วมหาวิทยาลัยมหิดล

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดล

 

ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันที่ 20 ก.พ. – 20 มี.ค. 2567

 

ส่งผลงานได้ที่ : musdgscontest@gmail.com


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :
https://www.facebook.com/mahidolsdgs

ลงข่าว ณ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567