INTRANET

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
รับสมัครนักกีฬาตัวแทนคณะทันตแพทยศาสตร์ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล มหิดลเกมส์ ประจำปี 2567

รับสมัครนักกีฬาตัวแทนคณะทันตแพทยศาสตร์ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล มหิดลเกมส์ ประจำปี 2567

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : หน่วยสวัสดิการและสิทธิประโยชน์

 

วันเวลาที่รับสมัคร : ตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 31 มกราคม 25667

วันแข่งขัน : ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม 25667

สมัครและสอบถามเพิ่มเติม : คุณบัญชา ชูเรือง ศูนย์กีฬาฯ อาคารพรีคลินิก ชั้น 9 โทร.7652

ลงข่าว ณ วันที่ 15 มกราคม 2567