เว็บไซต์เก่า

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
รับสมัครผู้ประกอบการเช่าพื้นที่ เพื่อจำหน่ายสินค้าอุปโภคและบริโภค บริเวณชั้น 1 ติดทางเข้าโรงพยาบาลทันตกรรม

รับสมัครผู้ประกอบการเช่าพื้นที่ เพื่อจำหน่ายสินค้าอุปโภคและบริโภค บริเวณชั้น 1 ติดทางเข้าโรงพยาบาลทันตกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : หน่วยกฎหมาย

 

รับสมัคร : ตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 31 มกราคม 2567

ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น. (ในวันและเวลาราชการ)

 

อ่านรายจะเอียดเพิ่มเติม และดาวน์โหลดใบสมัคร : https://dt.mahidol.ac.th/wp-content/uploads/2024/01/20240111.pdf

ติดต่อสอบถาม : คุณณัฐกิตติ์ รอดเนียม : 02 200 7566

ลงข่าว ณ วันที่ 15 มกราคม 2567