เว็บไซต์เก่า

ขอเชิญบุคลากรร่วมตอบแบบสำรวจ ความผูกพันและความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล ตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 15 ธันวาคม 2566

ขอเชิญบุคลากรร่วมตอบแบบสำรวจ ความผูกพันและความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล ตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 15 ธันวาคม 2566

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : หน่วยสวัสดิการและสิทธิประโยชน์

 

ตอบแบบสำรวจ ได้ที่ : https://muhr.mahidol.ac.th/engagement/th/

ลงข่าว ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2566