เว็บไซต์เก่า

Thesis Defense Examination Research Entitled “Oral Health-Related Quality of Life Among Thai Preschoolers” Presented by Miss Walanya Sakolwaree

Thesis Defense Examination Research Entitled “Oral Health-Related Quality of Life Among Thai Preschoolers” Presented by Miss Walanya Sakolwaree

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : งานบริหารการศึกษาหลังปริญญา

 

วันเวลาที่สอบ : 24 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.00 – 16.00 น.
สถานที่ : ณ ห้องประชุม A4 ชั้น 7
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา

ลงข่าว ณ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566