เว็บไซต์เก่า

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมออกตรวจสุขภาพช่องปากและให้ความรู้ทางทันตกรรม คลินิกลอยฟ้า ปีที่ 18 สุขภาพดีทุกวัยในยุค DIGITAL ตรวจสุขภาพฟรี กับโรงพยาบาลชั้นนำ

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมออกตรวจสุขภาพช่องปากและให้ความรู้ทางทันตกรรม คลินิกลอยฟ้า ปีที่ 18 สุขภาพดีทุกวัยในยุค DIGITAL ตรวจสุขภาพฟรี กับโรงพยาบาลชั้นนำ

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

 

วันเวลาที่เริ่มงาน : 27 – 30 พฤศจิกายน 2566
เวลา 10.00-16.00 น.

สถานที่ : ณ สถานีบีทีเอสห้าแยกลาดพร้าว

ลงข่าว ณ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2566