เว็บไซต์เก่า

ขอเชิญชวนคณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรทุกท่าน เข้าร่วม งานสานสัมพันธ์ทันตฯมหิดล 2567

ขอเชิญชวนคณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรทุกท่าน เข้าร่วม งานสานสัมพันธ์ทันตฯมหิดล 2567

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : สโมสรคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

วันเวลาที่เริ่มงาน : 3 มกราคม 2567
เวลา 16.00 – 22.00 น.
สถานที่ : ณ สนามกรมการสารวัตรทหารบก (สห.ทบ.)

ลงข่าว ณ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2566