เว็บไซต์เก่า

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมแข่งขัน โครงการรวมทีมวิ่งเก็บรอบเพื่อสุขภาพ ครั้งที่ 2

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมแข่งขัน โครงการรวมทีมวิ่งเก็บรอบเพื่อสุขภาพ ครั้งที่ 2

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : หน่วยสวัสดิการและสิทธิประโยชน์

 

วันแข่งขัน :
เดือนพฤศจิกายน วันที่ 6, 9, 13, 16, 20, 23, 27 และ 30
เดือนธันวาคม วันที่ 6 และ 7

เวลา 17.00 – 18.00 น.

สถานที่ : ณ สนามกรมการสารวัตรทหารบก

 

ติดต่อสอบถาม : คุณบัญชา ชูเรือง 02 200 7652

ลงข่าว ณ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2566