เว็บไซต์เก่า

รับสมัครผู้ประกอบการเช่าพื้นที่ เพื่อจำหน่ายสินค้าอุปโภคและบริโภค บริเวณชั้น 1 ติดทางเข้าโรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา อยู่ตรงข้ามร้านสะดวกซื้อ 7-Eleven

รับสมัครผู้ประกอบการเช่าพื้นที่ เพื่อจำหน่ายสินค้าอุปโภคและบริโภค บริเวณชั้น 1 ติดทางเข้าโรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา อยู่ตรงข้ามร้านสะดวกซื้อ 7-Eleven

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : หน่วยกฎหมาย

 

รับสมัคร : ตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น. (ในวันและเวลาราชการ )

 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม และดาวน์โหลดใบสมัคร : คลิกที่นี่

ติดต่อสอบถาม คุณณัฐกิตติ์ รอดเนียม : โทร 02-200-7566

ลงข่าว ณ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2566