เว็บไซต์เก่า

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ซึ่งเป็นการพัฒนาด้านธรรมาภิบาลตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล โดยคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับคะแนน 90.04

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ซึ่งเป็นการพัฒนาด้านธรรมาภิบาลตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล โดยคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับคะแนน 90.04

 

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : หน่วยตรวจสอบภายใน

ลงข่าว ณ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2566