เว็บไซต์เก่า

ขอเชิญบุคลากรทันตฯ มหิดล ที่เกิดในเดือน พฤศจิกายน เข้าร่วมกิจกรรมสุขสันต์วันเกิด

ขอเชิญบุคลากรทันตฯ มหิดล ที่เกิดในเดือน พฤศจิกายน เข้าร่วมกิจกรรมสุขสันต์วันเกิด

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : หน่วยสวัสดิการและสิทธิประโยชน์

วันเวลาที่เริ่มงาน :

22 พฤศจิกายน 2566

เวลา : 12.00 – 13.30 น.

 

วิทยาเขตพญาไท :

ณ ห้องประชุม A1 ชั้น 7

อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา

 

วิทยาเขตศาลายา :

ณ ห้องประชุม คลินิกทันตกรรมผู้สูงอายุ ชั้น 3

โรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร

ลงข่าว ณ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2566