เว็บไซต์เก่า

สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทย์มหิดล จำกัด ประกาศสรรหากรรมการดำเนินการ 7 คน วาระปี 2567 – 2568

สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทย์มหิดล จำกัด ประกาศสรรหากรรมการดำเนินการ 7 คน วาระปี 2567 – 2568

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทย์มหิดล จำกัด

วันที่สมัครเข้ารับการสรรหา :

ตั้งแต่วันที่ 2 – 16 พฤศจิกายน 2566

สถานที่ : ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ ชั้น 2 อาคารพรีคลินิก

เวลา : 09.30 – 15.00 น.

วันเวลาที่ลงคะแนนสรรหา :

วันที่ 6 ธันวาคม 2566

วิทยาเขตศาลายา

เวลา : 07.30 – 13.00 น.

 

สถานที่ :

ณ โรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร ชั้น 1 อาคารศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก

วิทยาเขตพญาไท

เวลา : 08.00 – 14.00 น.

สถานที่ : ณ บริเวณระเบียงกิจกรรม ชั้น 1

อาคารศูนย์การเรียนรู้และนันทนาการ

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ลงข่าว ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566