เว็บไซต์เก่า

ร่วมบริจาคเงิน 200 บาท ได้รับ ปฏิทิน 1 เล่ม บริจาคเงิน 300 บาท (เฉพาะ 100 สิทธิ์) ได้รับปฏิทิน 1 เล่ม และสติ๊กเกอร์ DTMU Molar Land 1 แผ่น

ร่วมบริจาคเงิน 200 บาท ได้รับ ปฏิทิน 1 เล่ม บริจาคเงิน 300 บาท (เฉพาะ 100 สิทธิ์) ได้รับปฏิทิน 1 เล่ม และสติ๊กเกอร์ DTMU Molar Land 1 แผ่น

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : มูลนิธิคณะทันตแพทยศาสตร์มหิดล

 

สนใจสอบถามรายละเอียด
มูลนิธิคณะทันตแพทยศาสตร์มหิดล
ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา
โทรศัพท์ : 02-200-7788-9
Line ID : dtfoundation

ลงข่าว ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2566