เว็บไซต์เก่า

องค์กรแพทย์และทันตแพทย์ ขอเชิญสมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2566

องค์กรแพทย์และทันตแพทย์ ขอเชิญสมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2566

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก : องค์กรแพทย์และทันตแพทย์

 

วันเวลาที่เริ่มงาน : 29 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.00 – 15.00 น.
สถานที่ : ณ ห้องประชุมเทพรัตนทันตกิจสโมสร ชั้น 4
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา (ส่วนหลัง)

 

ออนไลน์ผ่านทางระบบ Webex Meetings
Meeting number : 2640 082 7789
Password : 29112023

 

ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมล่วงหน้า
ผ่านระบบ Wedent ที่เมนูกิจกรรม : https://wedent.mahidol.ac.th/
(ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2566)

ลงข่าว ณ วันที่ 27 ตุลาคม 2566